ورود کاربران عضویت در سایت

������ �������������� YY

 بست کمربندی yy | ابزار شبکه عرضه کننده انواع بست های کمربندی در سایزها و رنگهای مختلف. انواع بست های کمربندی پلاستیکی .مناسب برای تمامی مصارف صنعتی.لازم به ذکر است ابزار شبکه به عنوان نماینده و واردکننده انواع بست کمربندی آمادگی فروش با قیمت مناسب و همکاری را به تمامی همکاران فعال در این ضمینه را دارا میباشد.


بست کمربندی پلاستیکی از محصولات وارداتی با نام معتبر (MYY Cable Tie) می باشد. جنس متریال به کار رفته از  نایلون ۶۶ بوده و در ابعاد مختلف به رنگهای سیاه و سفید می باشد. بست پلاستیکی کمربندی) بست کمربندی با توجه به نیاز و نوع مصرف بست  مشتری در رنگهای گوناگون ارائه می شود. این نوع محصولات با خواص عایقی قوی تولید می شود و  با قیمت کمتر و قطعاً کیفیت پایین تر نیز موجود می باشد. بست های پلاستیکی (کمربندی) مخصوص جمع کردن و کنار هم قرار دادن بسیاری از چیزها مانند کابل،مفتول و … بوده و بیشترین کاربرد آن در خوشه کردن سیم و کابل ها است


250 3*6 mm بست کمربندی  بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

250 3*6 mm بست کمربندی
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 200*3.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*3.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 250*3.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 250*3.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 250*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 250*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی سایز290*7.6میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی سایز290*7.6میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی سایز300*3.6میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی سایز300*3.6میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 300*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 300*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 370*3.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 370*3.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY

موجود
بست کمربندی 370*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 370*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی370*7.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی370*7.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 385*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 385*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 430*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 430*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 500*4.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 500*4.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 540*7.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 540*7.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی710*8.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی710*8.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 710*8.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 710*8.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 800*8.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 800*8.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی910*8.8 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی910*8.8 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B250*3.6 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B250*3.6
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B290*7.6 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B290*7.6
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B300*4.8 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B300*4.8
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B370*4.8 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B370*4.8
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B370*7.6 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B370*7.6
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B430*4.8 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B430*4.8
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B500*4.8 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B500*4.8
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی B540*7.6 بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی B540*7.6
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی100*2.5 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی100*2.5 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 140*2.5 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 140*2.5 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 200*2.5 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*2.5 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 200*7.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*7.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 100*2.5 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 100*2.5 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0 سایز
موجود
بست کمربندی 200*3.6 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*3.6 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 200*2.5 میلی متر بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*2.5 میلی متر
بست کمربندی YY بست کمربندی YY
0-0
موجود
بست کمربندی 140*2.5 مشکی بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 140*2.5 مشکی
بست کمربندی YY بست کمربندی YY

موجود
بست کمربندی 200*7.6 مشکی بست کمربندی YY بست کمربندی YY

������ �������������� YY

بست کمربندی 200*7.6 مشکی
بست کمربندی YY بست کمربندی YY

موجود

1
برندها
دیگر دسته ها

TEL : +9821
Fax : +9821
Email: info [at] abzarshabakeh.ir
Web: www.abzarshabakeh.ir

فروشگاه ابزار شبکه

فروشگاه ابزار شبکه عرضه کننده انواع ابزار آلات صنعتی و با فعالیت کاملا تخصصی در زمینه وایرشو و بست های پلاستیکی

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد